स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ – सप्तरी | मतगणनाको स्थिति